TELO - SVETI TEMPELJ

Naša telesa so sveti prostor, tempelj za naša bitja in so sestavljena iz več nivojev. Kadar živimo usklajeno in v harmoniji, dovoljujemo, da se vsi nivoji med seboj povežejo in na tak način dovoljujemo pretok božanskega.

Če bi se z zavedanjem potopili v našo notranjost, v jedro celic in v atome, ki jih gradijo, bi ugotovili, da je izvor našega obstoja svetloba. Naše bistvo je svetloba, ki se preko različnih nivojev manifestira v fizično realnost. Kot svetlobna bitja je za nas ustvarjeno duhovno vodstvo, ki varuje naše bitje in nas tekom utelesitve vodi, da živimo skladno z našim namenom. Naš svetlobni obstoj je sestavljen iz več utelesitev, skozi katera mojstrimo različne aspekte nas. Ta nivo našega obstoja predstavljajo vsi dušni zapisi, vsi spomini preteklih in prihodnjih življenj, ki so pripravljena za nas, da dostavimo višji, svetlobni namen v skupno polje. Da pa se lahko ta namen zmanifestira na planetu Zemlja, nam je dano energijsko polje, v katerem so zapisane energijske matrice in kode, ki za nas in skupaj z nami postavljajo energijske temelje, na katerih se zunanja realnost kreira. 

Na planetu Zemlja nam je dano doživljati vlogo kreatorja, kar pomeni, da skupaj z ostalimi utelešenimi bitji soustvarjamo izkušnjo življenja. Skupno realnost ustvarjamo preko mentalnih konceptov, v katere verjamemo in katere imamo za resnične. Vse, kar si lahko z umom zamislimo in sprejmemo za resnično, postane na nekem nivoju obstoja realnost. Ker smo v vlogi kreatorja, nam je dana moč izbire, kar pomeni, da lahko vedno izbiramo misli, ki bodo kreirale našo realnost. Da lahko mi pri sebi prepoznamo ali so določene misli za nas ustrezne oz. so skladne z nami, nam je podarjen tudi čustveni sistem. Preko čustev nam je pokazano, kdaj smo usklajeni s svojim tokom (zaupanje, ljubezen, strast) in kdaj se temu toku upiramo (strah, žalost, jeza). Svetloba našega bitja se preko vseh teh nivojev izrazi kot fizično telo. Fizično telo predstavlja končno manifestacijo našega bitja in nam preko fizičnih občutkov vodi in sporoča, kako se naše bitje znotraj nas počuti.  

Naša naloga je preko občutkov in čustev usklajevati fizični obstoj z obstojem svetlobnega bitja.

Kadar živimo usklajeno in v svojem energijskem toku, takrat dovolimo, da se naše duhovno bitje utelesi, dostavi svoj namen in s svojim obstojem ustvarja sveto civilizacijo. Naše telo ni več samo telo ampak predstavlja božanski izraz naše energije, sveti tempelj za našo zavest.


VEČ VSEBIN ZATE:


ŽELIŠ PRITI NA DOGODEK, INDIVIDUALNO SREČANJE ALI NA KAKŠEN DRUG NAČIN SODELOVATI Z MANO?